Производствен пазар

Годишното производство на различни видове силиконови изделия достига над 100 тона, а продуктите се продават в различни региони в Китай и Европа, Америка, Азия, Африка и други страни и региони.